ตำแหน่งการยืนผู้เล่นกองกลางและผู้เล่นกองหน้า

ในการยืนตำแหน่งของผู้ที่มีความสนใจในด้านของกีฬาฟุตบอล

จะต้องมีการฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเมื่อมีการแข่งขันในระหว่างการฝึกซ้อม ฟุตบอล นั้นจะมีการซ้อมที่แตกต่างออกจากกันไปซึ่งในความแตกต่างนั้นจะเป็นการยืนตำแหน่งของผู้เล่นในสนามว่าอยู่ในตำแหน่งใดลักษณะในการยืนนั้นเป็นอย่างไร Continue reading “ตำแหน่งการยืนผู้เล่นกองกลางและผู้เล่นกองหน้า”

กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาในแต่ละประเภทย่อมมีกฎเกณฑ์หรือกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆกำหนดเพื่อให้นักกีฬาได้เคารพพร้อมกับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยดีการที่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอาจส่งผลไปถึงผลแพ้และชนะได้เลย Continue reading “กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล”