กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาในแต่ละประเภทย่อมมีกฎเกณฑ์หรือกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆกำหนดเพื่อให้นักกีฬาได้เคารพพร้อมกับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยดีการที่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอาจส่งผลไปถึงผลแพ้และชนะได้เลย แต่ถ้านักกีฬาบางคนไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษของกีฬาแต่ละชนิดโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน กฎเกณฑ์ในการเล่นกีฬาฟุตบอลมีรายละเอียดดังนี้

การที่ผู้เล่นเกิดได้รับการบาดเจ็บเกิดขึ้นหรือหมดแรงในการเล่นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องในการแข่งขันครั้งนั้นไม่สามารถช่วยเหลือในระหว่างแข่งขันกีฬาฟุตบอลอยู่ เช่น การเดินเอาน้ำไปให้นักกีฬาภายในสนาม การที่โยนก้อนน้ำแข็งเข้าไปภายในสนาม รวมถึงโค้ชหรือผู้ช่วยโค้ชไม่สามารถทำในลักษณะนี้ได้เช่นกัน

ในระหว่างการแข่งขันมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในสนามยกเว้นผู้รักษาประตู มีเจตนาใช้มือไปสัมผัสหรือโดนลูกฟุตบอลให้เปลี่ยนทิศทางหรือจับลูกฟุตบอลไว้เล็กน้อยจึงทำให้ตนเองได้เปรียบผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ผู้ตัดสินในสนามจะคาดโทษทันที แต่ถ้าปฏิบัติซ้ำอีกผู้ตัดสินจะคาดโทษไล่ออกจากสนามทันทีโดยให้ใบแดงกับนักกีฬาที่กระทำความผิด

ในกรณีที่นักกีฬาออกจากสนามในระหว่างการแข่งขันอยู่เพื่อไปปฐมพยาบาลหรือจะออกไปด้วยเหตุผลอื่นก็ตามโดยไม่มีการแจ้งกับผู้ตัดสินภายในสนามและยังเข้ามาภายในสนามโดยไม่แจ้งผู้ตัดสินด้วยหรือไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้ตัดสินภายในสนามจะคาดโทษแก่นักกีฬาคนที่กระทำความผิดทันที