การเล่นกีฬาและความมีน้ำใจนักกีฬา

ในชีวิตประจำวันนั้นการออกกำลังกายคือปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต แต่ในสมัยก่อนย้อนไปในวันและเวลาหลายปีก่อนคนที่เล่นกีฬานั้นมักเป็นคนโง่ซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดซึ่งมีสาเหตุเพราะเมื่อเล่นกีฬาแล้วไม่มีเวลาไปท่องจำหนังสือจึงเป็นสาเหตุให้สอบตกเกิดขึ้นเพราะต้องเสียระยะเวลาไปกับการออกกำลังกาย

แต่ถ้าทำความรู้ความเข้าใจในการเล่นที่มากขึ้นควรแบ่งระยะเวลาในการออกกำลังกายและการเรียนเป็นช่วงๆแล้วควรศึกษาว่าเมื่อมีการเล่นกีฬาแล้วได้ประโยชน์อะไรหลังจากการเล่น

ในปัจจุบันนี้ส่วนมากชื่นชอบในการเล่นกีฬามากขึ้นและมีการค้นคว้าหาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามีความสำคัญอย่างไร การที่มีผู้สอนการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬามีความจำเป็นอย่างไร และอื่นๆอีกมากมาย เมื่อรู้ว่าการใช้พละกำลังในการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาว่าดีอย่างไรแล้วจะใช้กิจกรรมการกีฬาเป็นสื่อในการสอนเพื่อเป็นการเผยแพร่หรือความเป็นในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬารวมถึงโทษของการไม่ออกกำลังกายมีผลกระทบอย่างไรบ้าง

แต่การออกกำลังกายและการเล่นกีฬานั้นอาจมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งถ้าได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วจะสามารถแบ่งชนิดกีฬาเพื่อให้มีความเหมาะสมกับร่างกายในแต่ละคนซึ่งจะทำให้มีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากที่สุดและที่สำคัญไม่มีโทษหลังจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเลย

ในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในปัจจุบันนี้ไม่เป็นเพียงแต่ความต้องการให้ร่างกายมีความแข็งแรงเพียงอย่างเดียวหรือเกิดความสนุกสนานในการเล่นเท่านั้น แต่รวมถึงชื่อเสียงในทีมของตนเองหรือแม้แต่ประเทศชาติก็ตามซึ่งจะทำให้เกิดความชิงดีชิงเด่นในการแข่งขันกีฬาต่างๆจึงทำให้ความมีน้ำใจนักกีฬาจางหายไป