รูปแบบการฝึกซ้อมที่สูงขึ้นของกีฬาฟุตบอล

การฝึกซ้อมของกีฬาฟุตบอลนั้นมีความจำเป็นต่อการแข่งขันอย่างยิ่งเพราะต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายและรูปแบบในการเล่น ในระหว่างการแข่งขันผู้เล่นต้องลงไปพบกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามจะต้องมีการเข้าปะทะเกิดขึ้นหรือเป็นลักษณะของการเข้าสกัดด้วยความรุนแรงที่มีอารมณ์ร่วมในการแข่งขัน บางครั้งระหว่างการแข่งขันนั้นผู้เล่นไม่ค่อยออกบอลง่ายจึงทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเข้ามาสกัดและแย่งบอลจากเท้าไปจึงเป็นสาเหตุให้สูญเสียการครองบอลครั้งนั้นไป

ดังนั้นผู้เล่นต้องได้รับการฝึกซ้อมที่สูงขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการแข่งขัน ในรูปแบบการฝึกซ้อมแบบตัวต่อตัวให้มากขึ้นซึ่งจะมีผู้เล่นเปลี่ยนหน้าที่เป็นฝ่ายรุกและฝ่ายรับเมื่อผู้เล่นฝ่ายรับเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกเนื่องจากแย่งบอลจากผู้เล่นฝ่ายรุกได้ เป้าหมายในการฝึกในลักษณะนี้จะจบลงก็ต่อเมื่อมีผู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทำประตูได้หรือทำบอลออกด้านหลังประตูในจังหวะการยิงไม่ตรงกรอบประตูเมื่อฝึกจบก็ให้ผู้เล่นคนอื่นมาฝึกซ้อมหมุนเวียนไปจนครบทุกคน

รูปแบบการฝึกแบบการแข่งขันจริงจะใช้ผู้เล่นทั้งหมด 4 คนโดยแบ่งออกเป็นฝ่ายละ 2 คนซึ่งจะแย่งบอลภายในสนามจะใช้ทักษะส่วนตัวหรือเป็นการต่อบอลไปมาของผู้เล่นในแต่ละฝ่ายเพื่อหาจังหวะในการทำประตูให้ได้ การฝึกในลักษณะนี้จะทำให้ผู้เล่นมีความเข้าใจกันมากขึ้นในการผ่านบอลไปมาหรือการทำชิ่งระหว่างผู้เล่น 2 คนการฝึกซ้อมนั้นจะทำให้นักกีฬามีความพร้อมทางด้านต่างๆมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านการใช้ทักษะ รวมถึงด้านสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น