Tag Archives: ฟุตบอล

กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การเล่นกีฬาในแต่ละประเภทย่อมมีกฎเกณฑ์หรือกติกาในการเล่นกีฬาชนิดนั้นๆกำหนดเพื่อให้นักกีฬาได้เคารพพร้อมกับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยดีการที่มีกฎเกณฑ์เป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากอาจส่งผลไปถึงผลแพ้และชนะได้เลย Continue reading กฎเกณฑ์ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล