Tag Archives: ลูกฟุตบอล

การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลแบบระบบทีม

การฝึกขั้นเริ่มต้นของระบบทีมเมื่อสถานการณ์การฝึกซ้อมแบบจริงมีจำนวนของผู้เล่นฝ่ายรุกเพียงคนเดียวผู้เล่นคนนั้นจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อทำประตูให้ได้ เช่นการใช้ทักษะส่วนตัวในการเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นกองหลังแต่ในขณะเดียวกันผู้เล่นฝ่ายรับก็ต้องเข้าสกัดไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายรุกมีโอกาสในการยิงได้ Continue reading การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลแบบระบบทีม